Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora PSM I st. w Sieradzu
27 listopada 2020

Sieradz, 2020-11-27

 

ZARZĄDZENIE nr 20/2020

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam w okresie od 30 listopada 2020 do 3 stycznia 2021 r. zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Andrzej Grześkowiak

 

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

 

Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK