Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora PSM I st. w Sieradzu
06 listopada 2020

Sieradz, 2020 - 11 - 06

 

ZARZĄDZENIE nr 19/2020

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

 

zarządzam:

1. w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

a) podstawowym komunikatorem podczas zajęć on – line jest Skype. Dopuszcza się możliwość korzystania z innych form łączności z uczniami wg metod wypracowanych w roku szkolnym 2019/20.

b) zajęcia odbywają się wg ustalonego planu. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach zmianę terminu zajęć.

c) Uczniowie i rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez:

  • dziennik elektroniczny FRYDERYK

  • mail służbowy skonfigurowany wg zasady: pierwsza litera imienia nauczyciela+kropka+nazwisko nauczyciela bez polskich znaków diakrytycznych+@psmsieradz.pl np. mail do Jan Ściągieł to j.sciagiel@psmsieradz.pl, a w przypadku nazwisk dwuczłonowych pierwsza litera imienia nauczyciela+kropka+pierwszy człon nazwiska+podkreślnik_ +drugi człon nazwiska nauczyciela bez polskich znaków diakrytycznych+@psmsieradz.pl np. Ewa Mąka - Wrocławska e.maka_wroclawska@psmsieradz.pl

d) Podczas nauczania zdalnego nauczyciele świadczą pracę z własnych domów.

2. administracja szkolna pracuje w tym okresie w godzinach 8:00 - 16:00

3. wszelkie sprawy należy załatwić po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie pod nr 43/827 17 97 lub mailowo sekretariat@psmsieradz.pl

4. Szkoleniowa Rada Pedagogiczna nt "Profilaktyka zagrożeń pochodzących z internetu" odbędzie się 2 grudnia 2020 r. o godzinie 12.00 on - line (Skype grupa Rada Pedagogiczna PSM Sieradz) w wymiarze 2 godzin.

 

 

 

 

Sławomir Cieślak

Wicedyrektor PSM I st. w Sieradzu

Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK