Rekrutacja 2022/2023

Sieradz,2022-03-30
ZARZĄDZENIE nr 5/2022
Na podstawie Rozporządzenia MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 12.04.2019 r. poz. 686 z póż zm.) oraz Szkolnego Regulaminu Rekrutacji ogłaszam nabór kandydatów do PSM I st. w Sieradzu na rok szkolny 2022/2023.
Wnioski o przyjęcie należy składać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej szkoły www.psmsieradz.pl do 20 maja 2022 r. do godz. 15.00
Przesłuchanie kandydatów odbędzie się 21 maja 2022 r. Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie przesłuchania.
Andrzej Grześkowiak
Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Informacje uzupełniające:

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2022/2023 rozpoczęta.

Wniosek wypełnić należy elektronicznie klikając TUTAJ

a następnie przesłać automatycznie formularz do szkoły do dnia 20 maja 2022 r. do godziny 15:00.

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata ustalone zostało na dzień 21.05.2022 r.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie badania.

Pełny Regulamin Rekrutacji kandydatów znajdziesz TUTAJ

 
Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2022
 
Rekrutacja 2022/2023
Biuletyn Informacji Publicznej © 2022  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK