XIII Polski Festiwal Fletowy
09 marca 2021

Organizacja festiwalu:

 1. Festiwal odbędzie się w dniach 07 - 10.11.2021 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu

 2. Organizacją Festiwalu zajmuje się Biuro Organizacyjne mieszczące się w PSM I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, tel. +48 43 827 17 97; 502 053 897

Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej: www.psmsieradz.pl

 1. W ramach Festiwalu odbędą się konsultacje, wykłady, dyskusje, przesłuchania oraz koncerty.

 2. Festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.

 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, odtwarzania i publicznego udostępniania występów artystycznych.

 4. Zgłoszenia na Festiwal należy nadesłać do dnia 15 października 2021r. na załączonym formularzu na adres

poczty elektronicznej sekretariat@psmsieradz.pl

 1. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność wpływu zgłoszenia.

 2. Wpisowe w wysokości 200,- zł. wnoszą tylko uczestnicy spoza Polski na konto:

Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

w PEKAO S.A. O/Sieradz

nr 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.

Zgłoszenia bez wpisowego nie będą przyjmowane.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

 1. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.

 2. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom i nie pokrywają kosztów transportu. Adresy

i telefony hoteli na stronie Urzędu Miasta w Sieradzu www.umsieradz.pl

 1. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz dokładny harmonogram podany będzie

do dnia 22 października 2021 r. na stronie internetowej.

 

Kierownictwo artystyczne: prof. Antoni Wierzbiński

 

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Andrzej Grześkowiak

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK