Warsztaty psychologiczne on - line
12 maja 2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z niepokojącymi informacjami o słabnącej kondycji psychicznej uczniów szkół artystycznych oraz z uwagi na konieczność nieustannego poszerzania świadomości uczniów szkół artystycznych o możliwości korzystania z pomocy oferowanej przez Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA,  Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów i rodziców szkół artystycznych stopnia podstawowego (klasy VII-VIII) i średniego do udziału w warsztatach psychologicznych online w dniach 24 maja – 17 czerwca 2021 r.

Warsztaty realizowane będą przez psychologów CEA pod merytorycznym nadzorem wizytatorów ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Warsztaty obejmować będą swoją tematyką m.in. takie zagadnienia jak:

1. dla uczniów:

a. nabywanie kompetencji pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości

b. wsparcie w umiejętności odraczania potrzeb związanych z nadmiernym użytkowaniem technologii

c. kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych

d. zwiększenie zrozumienia trudnych relacji między nastolatkami a rodzicami

e. nabywanie umiejętności świadomego unikania substancji psychoaktywnych

f. trening uważności

2. dla rodziców:

a. wsparcie dziecka doświadczającego wymagań wynikających ze szkolnictwa artystycznego

b. poszerzenie wiedzy o trudnych relacjach rodziców z nastolatkami

c. zwiększenie umiejętności rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej dziecka

d. rozpoznawanie ryzyka stosowania przez młodzież substancji psychoaktywnych

e. rozpoznawanie objawów depresji u dzieci i młodzieży

Każdy warsztat/webinar będzie trwał maksymalnie 1,5h. Warsztaty dla uczniów rozpoczynać się będą zawsze o godz. 16.00, a dla rodziców o godz. 18.00. Nad stroną techniczną warsztatów czuwać będzie p. Michał Antoniak, a za koordynację zgłoszeń uczestników odpowiedzialna będzie p. Monika Gajowniczek.

Z poważaniem

Iwona Skowron

Wicedyrektor

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (22) 42-10-621

Kontakt: skowron@cea.art.pl

Szczegóły w załączniku poniżej.

 

 
 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK