Szkoła w czasie pandemii – nauczanie stacjonarne, hybrydowe i online
31 sierpnia 2020

Szkoła w czasie pandemii – nauczanie stacjonarne.

1. Wszystkie zajęcia (indywidualne i grupowe) odbywają się na terenie szkoły.

2. Uczniowie i nauczyciele oraz rodzice zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa epidemicznego – dezynfekcja rąk przed wejściem do szkoły, pomiar temperatury termometrem bezdotykowym.

3. Rodzice nie mogą posyłać do szkoły dziecka chorego lub mającego początkowe objawy choroby.

4. Rodzice mają obowiązek poinformowania szkoły o objęciu domowników kwarantanną.

5. Rodzice na bieżąco sprawdzają komunikaty dyrektora szkoły i informacje od nauczycieli.

6. Zobowiązuje się rodziców do każdorazowego odbioru telefonu ze szkoły, bądź niezwłocznego oddzwonienia w przypadku niemożliwości odbioru połączenia.

7. Uczniowie do szkoły przynoszą jedynie niezbędne rzeczy.

8. W szkole obowiązuje zmiana obuwia i pozostawianie obuwia w podpisanych workach w szatni.

9. Uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk.

10. Należy unikać dotykania nosa, ust i oczu.

11. Należy zrezygnować z podawania dłoni na powitanie.

12. Uczniowie powinni bezwzględnie wypełniać wszystkie polecenia nauczyciela.

13. Uczniowie powinni używać tylko własnych przyborów szkolnych.

14. Należy spożywać wyłącznie własne jedzenie i picie.

15. Uczniowie powinni unikać w kontaktów w większych grupach.

16. W wypadku zaobserwowania objawów choroby uczeń ma obowiązek bezzwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela.

17. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

18. Zajęcia takie jak chór i orkiestra należy prowadzić w mniejszych grupach (poszczególnymi głosami, sekcjami instrumentów).

Szkoła w czasie pandemii – nauczanie hybrydowe.

1. Podczas nauczania hybrydowego lekcje indywidualne odbywają się w stacjonarnie szkole, a zajęcia grupowe odbywają się on – line.

2. Podczas nauczania hybrydowego nauczyciele świadczą pracę w siedzibie szkoły (nie dotyczy nauczycieli przebywających na kwarantannie).

3. Podczas nauczania hybrydowego lekcje należy prowadzić w godzinach przewidzianych planem lekcji (dopuszczalne są korekty planu).

4. Podstawowym komunikatorem podczas zajęć on – line jest Skype. Dopuszcza się możliwość korzystania z innych form łączności z uczniami wg metod wypracowanych w roku szkolnym 2019/20.

5. Podczas nauczania hybrydowego uczniów przebywających na terenie szkoły obowiązują zasady bezpieczeństwa takie same jak podczas nauczania stacjonarnego.

Szkoła w czasie pandemii – nauczanie zdalne.

1. Podstawowym komunikatorem podczas zajęć on – line jest Skype. Dopuszcza się możliwość korzystania z innych form łączności z uczniami wg metod wypracowanych w roku szkolnym 2019/20.

2. Uczniowie i rodzice mają możliwość kontaktu z nauczycielem poprzez:

a) dziennik elektroniczny FRYDERYK

b) mail służbowy skonfigurowany wg zasady: pierwsza litera imienia nauczyciela+kropka+nazwisko nauczyciela bez polskich znaków diakrytycznych+@psmsieradz.pl np. mail do Jan Ściągieł to j.sciagiel@psmsieradz.pl a w przypadku nazwisk dwuczłonowych pierwsza litera imienia nauczyciela+kropka+pierwszy człon nazwiska+podkreślnik_ +drugi człon nazwiska nauczyciela bez polskich znaków diakrytycznych+@psmsieradz.pl np. Ewa Mąka - Wrocławska e.maka_wroclawska@psmsieradz.pl

3. Podczas nauczania zdalnego nauczyciele świadczą pracę z własnych domów.

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK