Komunikaty

 

Sieradz, 2020-11-27

 

ZARZĄDZENIE nr 20/2020

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zarządzam w okresie od 30 listopada 2020 do 3 stycznia 2021 r. zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

Andrzej Grześkowiak

 

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

 

Poniżej, do pobrania listy uczniów poszczególnych klas w roku szkonym 2020/2021.

Kl. I c657.616 kB
Kl. II c657.455 kB
Kl. III c656.797 kB
Kl. IV c661.343 kB
Kl. V c651.674 kB
Kl. VI c653.818 kB
Kl. I c455.599 kB
Kl. II c453.956 kB
Kl. III c454.373 kB
Kl. IV c457.453 kB
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK