Komunikaty

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

odbędzie się 25 czerwca 2021 r.

klasy I – III c - 6 i I – II c – 4 godz. 16.00

klasy IV – VI c – 6 i III – IV c – 4 godz. 17.30

w Teatrze Miejskim w Sieradzu

Od 31 maja 2021 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym według planu z października.

                                                                                                                   Sławomir Cieślak

                                                                                                               Wicedyrektor PSM I st.

                                                                                                                      w Sieradzu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z niepokojącymi informacjami o słabnącej kondycji psychicznej uczniów szkół artystycznych oraz z uwagi na konieczność nieustannego poszerzania świadomości uczniów szkół artystycznych o możliwości korzystania z pomocy oferowanej przez Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne CEA,  Centrum Edukacji Artystycznej zaprasza uczniów i rodziców szkół artystycznych stopnia podstawowego (klasy VII-VIII) i średniego do udziału w warsztatach psychologicznych online w dniach 24 maja – 17 czerwca 2021 r.

Warsztaty realizowane będą przez psychologów CEA pod merytorycznym nadzorem wizytatorów ds. poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Warsztaty obejmować będą swoją tematyką m.in. takie zagadnienia jak:

1. dla uczniów:

a. nabywanie kompetencji pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości

b. wsparcie w umiejętności odraczania potrzeb związanych z nadmiernym użytkowaniem technologii

c. kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych relacji społecznych

d. zwiększenie zrozumienia trudnych relacji między nastolatkami a rodzicami

e. nabywanie umiejętności świadomego unikania substancji psychoaktywnych

f. trening uważności

2. dla rodziców:

a. wsparcie dziecka doświadczającego wymagań wynikających ze szkolnictwa artystycznego

b. poszerzenie wiedzy o trudnych relacjach rodziców z nastolatkami

c. zwiększenie umiejętności rodziców w budowaniu poczucia własnej wartości i odporności psychicznej dziecka

d. rozpoznawanie ryzyka stosowania przez młodzież substancji psychoaktywnych

e. rozpoznawanie objawów depresji u dzieci i młodzieży

Każdy warsztat/webinar będzie trwał maksymalnie 1,5h. Warsztaty dla uczniów rozpoczynać się będą zawsze o godz. 16.00, a dla rodziców o godz. 18.00. Nad stroną techniczną warsztatów czuwać będzie p. Michał Antoniak, a za koordynację zgłoszeń uczestników odpowiedzialna będzie p. Monika Gajowniczek.

Z poważaniem

Iwona Skowron

Wicedyrektor

Centrum Edukacji Artystycznej

ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
tel. (22) 42-10-621

Kontakt: skowron@cea.art.pl

 

Sieradz, 2021-05-05

ZARZĄDZENIE nr 13/2021

zmieniające zarządzenie nr 12/2021 z dn. 30.04 2021 r.

Na podstawie interpretacji prawnej Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie w sprawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam:
- w okresie od 4 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Na podstawie § 5 ust.3 Rozporządzenia dopuszczam w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczycieli i rodziców, możliwość realizacji konsultacji indywidualnych na terenie szkoły z zachowaniem rygorów reżimu sanitarnego.


                                Andrzej Grześkowiak
                            Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Sieradz, 2021-04-30

ZARZĄDZENIE nr 12/2021

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniają­cego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO­VID-19 zarządzam w okresie od 4 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. zajęcia edukacyj­ne są realizowane z wykorzysta-niem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. zajęcia odbywają się wg zasad naucza­nia hybrydowego, to znaczy wszystkie lekcje indywidualne odbywają się stacjonarne na terenie szkoły, natomiast zajęcia grupowe realizowane są  z zastrzeżeniem podziału grup na pół i prowadzenia tych zajęć hybrydowo (połowa zdalnie) zgodnie z decyzją nauczycieli.

Obecność na terenie szkoły podlega zasadom reżimu sanitarnego.

                                                             Andrzej Grześkowiak

                                                       Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Komunikat dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 29 kwietnia 2021r.

W oparciu o najnowsze informacje rządowe, przedstawiam następujący plan powrotu do zajęć stacjonarnych w PSM I st. w Sieradzu:

W dn. 4-14 maja zajęcia będą nadal odbywać się z wykorzystaniem metod nauki zdalnej. Dopuszczam wyjątki w postaci zgody na stacjonarne konsultacje indywidualne z inicjatywy Rodziców i Nauczycieli.

W dn. 17-28 maja wszystkie zajęcia stacjonarne na terenie szkoły, z zastrzeżeniem podziału grup na pół i prowadzenia tych zajęć hybrydowo (połowa zdalnie) zgodnie z decyzją nauczycieli.

Od 31 maja wszystkie zajęcia stacjonarne na terenie szkoły.

Planowane na maj koncerty i przesłuchania zostają odwołane lub przeniesione na czerwiec.

Z życzeniami zdrowia - Andrzej Grześkowiak

Sieradz, 2021-04-23

ZARZĄDZENIE nr 11/2021

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniają­cego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO­VID-19 zarządzam w okresie od 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. zajęcia eduka­cyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Andrzej Grześkowiak

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

Kuratorium Oświaty w Łodzi przekazuje pismo Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Tekst poniżej:

 

Szanowni Państwo,
 
20 kwietnia 2020 r. Samorząd Województwa Łódzkiego uruchomił Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (RITZ). Infolinia stanowi wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych, które narastają wśród wielu młodych osób w okresie pandemii. Telefon (726 611 611) i czat (prowadzony w aplikacji Snapchat i Messenger - pogadajmytutaj) obsługiwane są przez 7 specjalistów pedagogów, psychologów, interwentów kryzysowych i terapeutów, posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Z Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania mogą korzystać dzieci i młodzież z województwa łódzkiego oraz ich rodzice i opiekunowie. Interwencje prowadzone są w takich sytuacjach jak: obniżenie nastroju, stres, kryzysy emocjonalne, nagromadzenie negatywnych myśli czy konflikty, a także związanych bezpośrednio z zagrożeniem zdrowia lub życia: myśli i plany samobójcze, zachowania autoagresywne, autodestrukcyjne, ryzykowne (związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych) oraz wystąpienie przemocy w rodzinie.
To, co wyróżnia infolinię na tle podobnych form pomocy, to przede wszystkim jej dostępność 7 dni w tygodniu (telefon czynny w godzinach 15.00 18.00, czat w godzinach 18.00 21.00) oraz możliwość kontaktu opartego na pisaniu wiadomości (Snapchat i Messenger).
Do końca 2020 roku do Regionalnego Interwencyjnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży po pomoc zgłosiło się 565 młodych mieszkańców regionu. Znaczna część konsultacji została przeprowadzona przez media społecznościowe (snapchat i messenger). Z tej formy pomocy skorzystało 289 osób. Porad telefonicznych udzielono 276 osobom.
Mając na względzie powyższe, zwracamy się do Państwa  z uprzejmą prośbą o zaangażowanie w prowadzone działania promocyjne. Niech dzieciaki, które przeżywają trudności, wiedzą, że mogą otrzymać pomoc  i wsparcie.
W załączniku znajduje się grafika, którą można wykorzystać publikując informacje o RITZ na stronach WWW. Wydrukowaliśmy również plakaty, które są do odebrania w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi. Nie prowadzimy akcji wysyłkowej. Plakaty będą rozdawane do wyczerpania zapasów (1000 szt.)  Serdecznie zapraszamy Państwa do ich odbioru.
 
W przypadku pytań proszę o kontakt  z Panem Damianem Kucharskim pod nr tel. 42 203 48 41 lub mailowo: d.kucharski@rcpslodz.pl
 
Z poważaniem,
 
Inspektor Damian Kucharski
Wydział ds. Przeciwdziałania uzależnieniom
Regionalne Centrum Polityki Społecznej
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź
tel. 42 203 48 41
e-mail: d.kucharski@rcpslodz.pl

 

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK