Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin

 

Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu

ul. Jana Pawła II 48

98 – 200 Sieradz

 

zaprasza na

 

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin

23 października 2020 r.

Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu

ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz

 

 

Współorganizatorzy:

  • Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

  • Urząd Miasta Sieradza

 

Celem Festiwalu jest promocja rodzinnego muzykowania, stworzenie możliwości szerszej prezentacji z udziałem społeczności lokalnej.

 

 

REGULAMIN SIERADZKIEGO FESTIWALU MUZYKUJĄCYCH RODZIN

 

udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno – instrumentalne

czas trwania programu – do 10 minut – maksymalnie 2 utwory

zespoły wykonują dowolny repertuar z wyłączeniem utworów o charakterze biesiadno - weselnym

dopuszcza się wykonanie programu jedynie na instrumentach akustycznych

obowiązuje zespołowe wykonanie programu

udział w Festiwalu jest bezpłatny

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania

ze względu na ograniczone czasowo ramy Festiwalu, w przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanej dokumentacji

zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia dokumentu do siedziby) do dnia 12 października 2020 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym

fax +48 43 / 827 17 97

e – mail sekretariat@psmsieradz.pl

Towarzystwo Muzyczne FERMATA

ul. Jana Pawła II 48

98 – 200 Sieradz

udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora

potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową do dnia 19 października 2020 r.

uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki

zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału

 

Informacje o Festiwalu są dostępne również na stronie www.psmsieradz.pl/festiwale

Karta zgłoszenia poniżej lub w zakładce Informacje dla kandydatów/dokumenty do pobrania.

 

Prezes Towarzystwa Muzycznego

FERMATA

Sławomir Cieślak

 

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2020  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK