Rekrutacja 2021/2022 rozpoczęta
22 marca 2021

Zarządzenie nr 8/2021 dyrektora PSM I st. w Sieradzu z dn. 22.03.2021 r.

Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm., i Rozporzą­dzenia MKiDN z dn. 12.04.2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicz­nych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z dnia 12.04.2019 r. poz. 686) i szkolnego Regulaminu Rekrutacji ogłaszam nabór kandydatów do PSM I st. w Sieradzu na rok szkolny 2021/2022.

Wnioski o przyjęcie należy składać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie interneto­wej www.psmsieradz.pl do 20 maja 2021 r. do godziny 15:00.

Badanie uzdolnień muzycznych kandydata ustalam na dzień 22.05.2021 r.

Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o dokładnej godzinie badania.

 

                                                                                                                                                         Dyrektor

                                                                                                                                            Andrzej Grześkowiak

Zobacz filmy promocyjne

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK