Nauka zdalna przedłużona do 16 maja 2021 r.
30 kwietnia 2021

Sieradz, 2021-04-30

ZARZĄDZENIE nr 12/2021

Na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniają­cego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO­VID-19 zarządzam w okresie od 4 maja 2021 r. do 16 maja 2021 r. zajęcia edukacyj­ne są realizowane z wykorzysta-niem metod i technik kształcenia na odległość.

W dniach 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. zajęcia odbywają się wg zasad naucza­nia hybrydowego, to znaczy wszystkie lekcje indywidualne odbywają się stacjonarne na terenie szkoły, natomiast zajęcia grupowe realizowane są  z zastrzeżeniem podziału grup na pół i prowadzenia tych zajęć hybrydowo (połowa zdalnie) zgodnie z decyzją nauczycieli.

Obecność na terenie szkoły podlega zasadom reżimu sanitarnego.

                                                             Andrzej Grześkowiak

                                                       Dyrektor PSM I st. w Sieradzu

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej © 2021  |  Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 48
+48 43 827 17 97,  sekretariat@psmsieradz.pl
Projekt i realizacja MYKK