Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu
Newsletter

Nowości, informacje, koncerty wprost do twojej skrzynki e-mail. Zapisz się do bezpłatnego biuletynu informacyjnego.

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2018 - 09:03

Festiwale

XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY

Organizatorzy XI Polskiego Festiwalu Fletowego przedłużają termin zgłoszeń do dnia 29 kwietnia 2016r.
Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się tu:

www.psmsieradz.pl/dla_kandydatow.php />
W odpowiedzi na pytania i prośby wielu zainteresowanych informujemy:
Skład Jury XI Polskiego Festiwalu Fletowego, który odbędzie się w dniach 30.05.2016 r. - 02.05.2016 r. w Sieradzu:
- prof. Antoni Wierzbiński (AM w Łodzi) - przewodniczący
członkowie:
- prof. Sharon Bezaly (Izrael, Szwecja)
- prof. Carlos Bruneel (Belgia)
- prof. Barbara Światek-Żelazny (AM w Krakowie)
- dr hab. Ewa Murawska (AM Poznań)
- ad. dr Agata Igras-Sawicka (UM Warszawa)


SIERADZKI FESTIWAL MUZYKUJĄCYCH RODZIN

W dniu 11 maja 2016 r. w Sali Koncertowej PSM I st.w Sieradzu dobędzie się kolejny Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin.
Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia dokumentu do siedziby) do dnia 29 kwietnia 2016 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
(psmsieradz.pl/dla_kandydatow.php /> • fax +48 43 / 827 17 97
• e – mail sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl
• Towarzystwo Muzyczne FERMATA
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz
ZAPRASZAMY RODZINY DO WSPÓLNEGO MUZYKOWANIA.

Patronat medialny nad imprezą sprawuje rozgłośnia "Nasze Radio"1% PODATKU

Szanowni Państwo!

Jeżeli nie rozliczyliście jeszcze PIT za 2015 r. – zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na Państwową Szkołę Muzyczną w Sieradzu.

Zdajemy sobie sprawę z wielu możliwych, szlachetnych celów, na które można przekazać swój 1% podatku, ale gwarantujemy, że pozyskane tą drogą środki dotrą do naszych uzdolnionych uczniów.
Z góry dziękujemy!

Szczegółowe informacje i wizytówki
dostępne w sekretariacie szkoły
oraz u nauczycieli.

KRS: 0000270261 CEL: PSM SIERADZ 7368


SIERADZKI FESTIWAL MUZYKUJĄCYCH RODZIN

Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz

zaprasza na

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin
11 maja 2016 r.
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz


Współorganizatorzy:
• Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

Celem Festiwalu jest promocja rodzinnego muzykowania, stworzenie możliwości szerszej prezentacji z udziałem społeczności lokalnej.


REGULAMIN SIERADZKIEGO FESTIWALU MUZYKUJĄCYCH RODZIN

• udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno – instrumentalne
• czas trwania programu – do 10 minut
• zespoły wykonują dowolny repertuar z wyłączeniem utworów o charakterze biesiadno - weselnym
• dopuszcza się wykonanie programu jedynie na instrumentach akustycznych
• obowiązuje zespołowe wykonanie programu
• udział w Festiwalu jest bezpłatny
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
• ze względu na ograniczone czasowo ramy Festiwalu, w przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanej dokumentacji
• zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia dokumentu do siedziby) do dnia 29 kwietnia 2016 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
• fax +48 43 / 827 17 97
• e – mail sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl
• Towarzystwo Muzyczne FERMATA
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz
• udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
• potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową do dnia 6 maja 2016 r.
• uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki
• zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału

Informacje o Festiwalu są dostępne również na stronie www.psmsieradz.pl/festiwale
Karta zgłoszenia poniżej lub w zakładce Informacje dla kandydatów/dokumenty do pobrania.

Prezes Towarzystwa Muzycznego
FERMATA
Sławomir Cieślak

XI POLSKI FESTIWAL FLETOWY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FLETOWY
Sieradz, 30.05. - 02.06.2016 r.


Organizatorzy:
- Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu

Finansowanie:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Centrum Edukacji Artystycznej

Partnerzy:
- Urząd Miasta Sieradza
- Starostwo Powiatowe
- Sieradzkie Centrum Kultury

Cele Festiwalu:

- prezentacja dorobku artystycznego młodzieży,
- poszerzenie wiedzy o technice wykonawczej gry na flecie poprzez wykłady, konsultacje metodyczne, koncerty oraz wymianę doświadczeń nauczycieli i uczniów,
- poszerzanie i popularyzacja repertuaru fletowego,
- umożliwienie młodym solistom sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych oraz poddanie ich profesjonalnej ocenie.

Uczestnicy:
W Festiwalu mogą brać udział fleciści w trzech grupach:
grupa I – do 10 lat - ur. w 2006 r. i młodsi grupa II – od 11 do 13 lat – ur. 2003 r. do 2005 r. grupa III – od 14 do 16 lat – ur. 2000 r. do 2002 r. grupa IV – od 17 do 19 lat – ur. 1997 r. do 1999 r. (z wyłączeniem studentów szkół wyższych)
Program:
GRUPA I

Uczestnik wykona:
a) dwie kontrastujące części sonaty barokowej (wolna, szybka) dopuszcza się wykonanie z nut
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część formy cyklicznej).

GRUPA II
Uczestnik wykona:
a) sonatę barokową dopuszcza się wykonanie z nut
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część formy cyklicznej).

GRUPA III
Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu z listy poniżej:
G. B. Pergolesi – Koncert G-dur A. E. Gretry – Koncert C-dur Ch. W. Gluck – Koncert G-dur C. Stamitz – Koncert G-dur J. Stamitz – Koncert C-dur F. Benda – Koncert e-moll J.J. Quantz – Koncert tzw. „Wojskowy” G-dur J.J. Quantz – Koncert G-dur J. J. Quantz – Koncert D-dur J. Haydn – Koncert D-dur A. Vivaldi – Koncert c-moll b) jeden z następujących utworów do wyboru (lista proponowanych utworów nie jest obligatoryjna) lub inną miniaturę z akompaniamentem fortepianu(dopuszcza się wykonanie z nut).
G. Faure – Fantazja G. Hüe – Fantazja Ph. Gaubert – Nocturne et Allegretto Scherzando P. Taffanel – Andante Pastoral et Scherzettino G. Enescu – Cantabile et Presto L. Ganne – Andante et Scherzo F. Mendelssohn – Bartholdy – Rondo capriccioso op. 14 C. Reinecke – Ballada W. Popp – Fantazja Rigoletto
Grupa IV
Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu (można skorzystać z listy jak w grupie III lub:
W. A. Mozart – Koncert G-dur lub D-dur F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur cz. I b) dowolny jeden utwór z akompaniamentem może być z listy proponowanej w grupie III (dopuszcza się wykonanie z nut)
c) utwór na flet solo z XX-XXI wieku (dopuszcza się wykonanie z nut). Poniżej lista proponowanych utworów (nie jest obligatoryjna):
E. Bozza – Image na flet solo op. 38 P. Hindemith – Acht Stucke Pour Flute P.O. Ferroud – Trais Pieces Pour Flute część III – Toan Yan K. Zgraja – Jedna z trzech etiud wirtuozowskich Flamenco – Studien na Fleto Solo O. Hans – Improwizacja na fleto solo G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto L. de Lorenzo – Suita mitologiczna na fleto solo op. 38 nr 2 – Marsyas lub nr 3 Apollo D. Lipatti – Introduction Et Allegro Pour Flute Solo M. Kędziora – Plaudens na fleto solo M. Arnold – Fantazja na flet op. 89 M. Stern - Iberica
Jury
Uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury składające się z profesorów Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy powołane przez Dyrektora CEA w Warszawie. Decyzje Jury są ostateczne.
W Festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie Jurorów.


Jury przyzna następujące nagrody najlepszym uczestnikom festiwalu:
w grupie I, II i III – nagrody rzeczowe.
w grupie IV – nagrody pieniężne: I miejsce - 4.000 zł.
II miejsce – 3.000 zł.
III miejsce – 2.000 zł.
Laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.

Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród pozaregulaminowych.

Organizacja festiwalu:
1. Festiwal odbędzie się w dniach 30.05. – 02.06.2016 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu
2. Organizacją Festiwalu zajmuje się Biuro Organizacyjne mieszczące się w PSM I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, tel./fax (43) 8271797
Informacje o konkursie na stronie internetowej: www.psmsieradz.pl
3. W ramach Festiwalu odbędą się konsultacje, wykłady, dyskusje, przesłuchania oraz koncerty.
4. Festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, odtwarzania i publicznego udostępniania występów artystycznych.
6. Zgłoszenia na Festiwal należy nadesłać do dnia 22 kwietnia 2016 r. na załączonym formularzu na adres:
a) pocztą elektroniczną : sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) faxem na nr 43 827-17-97
c) pocztą na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
ul. Jana Pawła II 48
98-200 Sieradz

7. Wpisowe za udział w wysokości 100,- zł od każdego uczestnika Festiwalu należy wpłacić na konto:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
w PEKAO S.A. O/Sieradz
nr 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Potwierdzenie należy dołączyć do zgłoszenia.
Zgłoszenia bez wpisowego nie będą przyjmowane.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z Festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

8. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
9. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom i nie pokrywają kosztów transportu.
10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz dokładny harmonogram podany będzie
do dnia 9 maja 2016 r. na stronie internetowej.
11. KARTA ZGŁOSZENIA poniżej oraz w zakładce INFORMACJE DLA KANDYDATÓW/DOKUMENTY DO POBRANIA
Kierownictwo artystyczne: prof. Antoni Wierzbiński

Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
Andrzej Grześkowiak11th Polish Flute Festival
International Flute ContestOrganizers
- Music Associaction FERMATA from Sieradz
- First Grade State Music School in Sieradz (PSM 1st)

Financing
- The Ministry of Culture and National Heritage
- Centre of Artistic Education

Partners
- The City Council of Sieradz
- The Sieradz District Office
- Sieradz Centre of Culture

Festival Goals

- presentation of the artistic heritage of the youth
- extending the knowledge about the technic of playing the flute through lectures, methodic consultations, concerts and experience exchange between teachers and students
- extending and popularization of flute repertoire
- making possible to young solists checking their abilities and submission to professional judgement

Participants
Participants of the Festival are divided into four groups:
group I – up to 10 years old – born in 2006 and younger group II – bewteen 10 and 13 years old – born between 2003 and 2005 group III – between 14 and 16 years old – born between 2000 and 2002 group IV – between 17 and 19 years old – born between 1997 and 1999 (excluding students of higher education) PROGRAMME

GROUP I


The participant will present:
a) two parts of a baroque sonate (slow, fast), it can be performed with notes
b) bany piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonate ( can be part of a cyclic form)


GROUP II

The participant will present:
a) a baroque sonate, it can be performed with notes
b) any piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonate ( can be part of a cyclic form)

GROUP III

The participant will present:
a) ufrom memory two parts (slow and fast) of the concert from the list below:
B. B. Pergolesi - G-dur Concert A. E. Gretry - C-dur Concert Ch. W. Gluck - G-dur Concert C. Stamitz - G-dur Concert C. Stamitz - C-dur Concert F. Benda - E-moll Concert J. J. Quantz - the so called Military G-dur Concert J. J. Quantz - G-dur Concert J. J. Quantz - D-dur Concert J. Haydn - D-dur Concert A. Vivaldi - C-moll Concert
b) one of the following works to choose (the list of the suggested works is not obligatory) or any other miniature with piano accompanist (can be presented from notes):
G. Faure - Fantasy G. Hue - Fantasy Ph. Gaubert - Nocturne et Allegretto Scherzando P. Taffanel - Andante Pastoral et Scherzettino G. Enescu - Cantabile et Presto L. Ganne - Andante et Scherzo F. Mendelssohn-Bartholdy - Rondo capriccioso op.14 C. Reinecke - The Ballad W. Popp - The Rigoletto FantasyGROUP IV

The participant will present:
a) from memory two parts (slow and fast) of the concert (one can use list as in group III or):
W. A. Mozart – G-dur Concert or D-dur Concert F. A. Hoffmeister – D-dur Concert, part I
b) chosen work with accompanist, it may be from the list suggested for the group III (can be performed with notes)

c) the work for solo flute from 20th – 21st century (can be performed with notes). Below a list of suggested works (it is not obligatory):
E. Bozza - Image for solo flute op. 38 P. Hindemith - Acht Stucke Pour Flute P. O. Ferroud - Trais pieces pour flute part III - Toan Yan K. Zgraja - one of the masterly etiudes Flamenco - Studien na Fleto Solo O. Hans - Improvisation for solo flute G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto L. de Lorenzo - mythologic suite for solo flute op. 38 number 2 – Marsyas or number 3 Apollo D. Lipatti - Introduction Et Allegro Pour Flute Solo M. Kędziora - Plaudens for solo flute M. Arnold - Fantasy for flute, op. 89 M. Stern – Iberica
The Jury
Each of the participants will be judged by international jury established by the Director of the Centre of Artistic Edycation in Warsaw and consisting of professors from Music Academies in Poland and abroad. Decisions will be definite. Students of the jury members cannot take part in the Fesival.


Prizes
Jury will give prizes shown below to the best of the participants:
in the 1st, 2nd and 3rd group - personal prizes in the 4th group - money prizes 1st place - 4.000 PLN
2nd place - 3.000 PLN
3rd place - 2.000 PLN
Laureates are obliged to take part in the Laureates' Concert

Non statutory distinctions and prizes are allowed.

Organization of the Festival
1. The Festival will be held from 30th May to 2nd June 2016 in the 1st Grade State Music School in Sieradz.
2. Organization of the Festival is held by the Organization Bureau situated in the 1st Grade State Music School in Sieradz, Jan Paweł II Street no. 48, phone/fax: (0048) 43 827-17-97
Information about the Festival can be found on the website: www.psmsieradz.pl
3. During the Festival different consultations, lectures, discussions, hearings and concerts will be held.
4. The Festival is open to the public.
5. Organisers reseve the right to record, play and public distribiution of the artistic performances.
6. Applications (form attached) should be sent by 22nd April 2016 to the address:
a) by e-mail: sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) by fax: 43 827-17-97
c) by traditional mail to the address:
Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st.
ul. Jana Pawła II 48
98-200 Sieradz

7. Registration fee of 100 PLN from each of the participants should be paid on the account:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
PEKAO S.A. O/Sieradz number: 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Confirmation should be attached to the application form.
Application forms without the registration fee confirmation will not be taken into consideration.
While resigning from the Festival the deposit will not be given back.

8. Organizers do not provide accompanists.
9. Organizers do not provide accomodation and do not refound costs of transportation.
10. The list of the participants qualified to take part in the Festival and the schedule will be presented by 9th May 2016 on the website (notifications will be sent by e-mail).
11. Application form below and in the bookmark: Information for candidates/ documents download.
Artistic Direction: prof. Antoni Wierzbiński

Director of the 1st grade State Music School in Sieradz
Andrzej GrześkowiakMAPA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

Kalendarium Wydarzeń Szkolnictwa Artystycznego jest serwisem internetowym prowadzonym we współpracy MKiDN i CEA, w którym promowane są wydarzenia artystyczne z zakresu szkolnictwa artystycznego. Kalendarium skierowane jest do uczniów szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego, ich rodziców, pedagogów oraz studentów i wykładowców uczelni artystycznych. Celem Kalendarium jest zebrania w jednym miejscu wszystkich informacji o wydarzeniach całego szkolnictwa artystycznego w Polsce.

Serwis działa na stronie szkolnictwoartystyczne.mk.gov.pl/ zakładka Kalendarium.
REGULAMIN SIERADZKIEGO FESTIWALU MUZYKUJĄCYCH RODZIN

• udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno – instrumentalne
• czas trwania programu – do 10 minut
• zespoły wykonują dowolny repertuar z wyłączeniem utworów o charakterze biesiadno - weselnym
• dopuszcza się wykonanie programu jedynie na instrumentach akustycznych
• obowiązuje zespołowe wykonanie programu
• udział w Festiwalu jest bezpłatny
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
• ze względu na ograniczone czasowo ramy Festiwalu, w przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanej dokumentacji
• zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia dokumentu do siedziby) do dnia 10 kwietnia 2015 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
• fax +48 43 / 827 17 97
• e – mail sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl
• Towarzystwo Muzyczne FERMATA
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz
• udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
• potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową do dnia 17 kwietnia 2015 r.
• uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki
• zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału

Informacje o Festiwalu są dostępne również na stronie www.psmsieradz.pl/festiwale
Karta zgłoszenia poniżej lub w zakładce Informacje dla kandydatów/dokumenty do pobrania.

Prezes Towarzystwa Muzycznego
FERMATA
Sławomir Cieślak

psmsieradz.pl/dla_kandydatow.php


XV OPMS - KLASY I i II

SIERADZKI FESTIWAL MUZYKUJĄCYCH RODZIN 2015

SIERADZKI FESTIWAL MUZYCZNYCH RODZIN 2014

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2013

Fot. Paweł Kurzawski

IX Polski Festiwal Fletowy

Fot. Paweł Kurzawski

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2011

fot. Paweł Kurzawski  Karta zgłoszenia Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin   17 kB
  XI PFF KARTA ZGŁOSZENIA   16.5 kB
  PARTICIPANT'S CARD   13.5 kB

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98-200 Sieradz   ul. Jana Pawła II 48
Tel.:  
+48 43 / 827 17 97  
Fax:  
+48 43 / 827 17 97  
Mobile:  
  +48 502-053-897
Tel.:  
VOiP   438259008
E-mail:  
E-mail:  
WWW:  


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl