Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu

Towarzystwo Muzyczne FERMATA

Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz


zaprasza na

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin
24 kwietnia 2015 r. o godzinie 17:00
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz


Współorganizatorzy:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu Urząd Miasta Sieradza
Celem Festiwalu jest promocja rodzinnego muzykowania, stworzenie możliwości szerszej prezentacji z udziałem społeczności lokalnej.REGULAMIN SIERADZKIEGO FESTIWALU MUZYKUJĄCYCH RODZIN

• udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno – instrumentalne
• czas trwania programu – do 10 minut
• zespoły wykonują dowolny repertuar z wyłączeniem utworów o charakterze biesiadno - weselnym
• dopuszcza się wykonanie programu jedynie na instrumentach akustycznych
• obowiązuje zespołowe wykonanie programu
• udział w Festiwalu jest bezpłatny
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
• ze względu na ograniczone czasowo ramy Festiwalu, w przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanej dokumentacji
• zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia dokumentu do siedziby) do dnia 10 kwietnia 2015 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
• fax +48 43 / 827 17 97
• e – mail sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl
• Towarzystwo Muzyczne FERMATA
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz
• udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
• potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową do dnia 17 kwietnia 2015 r.
• uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki
• zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału

Informacje o Festiwalu są dostępne również na stronie www.psmsieradz.pl/festiwale
Karta zgłoszenia poniżej lub w zakładce Informacje dla kandydatów/dokumenty do pobrania.

Prezes Towarzystwa Muzycznego
FERMATA
Sławomir Cieślak
N O W O Ś Ć!!!
KLASA PERKUSJI I GITARY BASOWEJ.

Towarzystwo Muzyczne FERMATA ogłasza zapisy do klasy perkusji i gitary basowej w roku szkolnym 2012/2013.
Informacje pod nr telefonu 43/8271797
Z A P R A S Z A M Y!!!


TOWARZYSTWO MUZYCZNE FERMATA
ogłasza zapisy do klas:
fortepianu akordeonu gitary skrzypiec fletu klarnetu saksofonu keyboardu śpiewu rytmiki (dzieci 5 - 6 -letnie)
informacje pod numerem telefonu 43/8271797
oraz w sekretariacie PSM I st. w SieradzuNr konta bankowego Towarzystwa Muzycznego FERMATA
PEKAO S.A. o/Sieradz
14 1240 3275 1111 0000 2912 8127KONCERT OGNISKA MUZYCZNEGO 2015

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2013

Fot. Paweł Kurzawski

IX MSNP

IX Polski Festiwal Fletowy

Fot. Paweł Kurzawski

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2011

fot. Paweł Kurzawski  Karta zgłoszenia SFMR   17 kB


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl