Strona główna      |       Kontakt      |       Mapa serwisu

Towarzystwo Muzyczne FERMATA

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI I JUBILEUSZ 30 - LECIA PSM I st. W SIERADZU

W dniu 1 października zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Muzyki.
1 października, od 1975 roku, na całym świecie obchodzony jest - Międzynarodowy (Światowy) Dzień Muzyki. Powstało z inicjatywy Yehudiego Menuhina, ówczesnego prezydenta Międzynarodowej Rady Muzyki (IMC), działającej przy UNESCO. Celem obchodów jest pokazanie, jaka muzyka jest wyjątkowa i jakie dobro w sobie kryje, oraz promowanie muzyków.
Z tej okazji w Sali Koncertowej PSM I st. w Sieradzu o godzinie 18:00 odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego Mezzo.
Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Towarzystwo Muzyczne FERMATA, a współorganizatorami Urząd Miasta w Sieradzu i PSM I st. W Sieradzu.
Koncert inauguruje obchody 30 - lecia PSM I st. w Sieradzu
Zapraszamy wszystkich melomanów.
Wstęp wolny.Jubileusz 30-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu

Program

1 X 2014 r. godz. 18:00 - Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Międzynarodowy Dzień Muzyki - Koncert Kwartetu Smyczkowego MEZZO z Łodzi

3 X 2014 r. godz. 17:00 - Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Koncert w wykonaniu absolwentów szkoły.

9 X 2014 r. godz. 17:00 – Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Recital fortepianowy w wykonaniu p. Marka Matuszczaka (nauczyciela PSM I st.
w Sieradzu)

10 X 2014 r. godz. 17:00 – Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Koncert w wykonaniu nauczycieli PSM I st. Sieradzu

15 X 2014 r. godz. 16:00 – Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Koncert uczniów szkół muzycznych regionu łódzkiego – laureatów konkursów
i przesłuchań ogólnopolskich.

17 X 2014 r. godz. 17:00 – Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Koncert w wykonaniu uczniów PSM I st. w Sieradzu

23 X 2014 r. godz. 17:00 – Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Koncert Kwintetu Akordeonowego

25 X 2014 r. godz. 16:00 – Sala Koncertowa PSM I st. w Sieradzu
Gala Jubileuszowa.Towarzystwo Muzyczna FERMATA w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz


zaprasza na

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin
25 kwietnia 2014 r. o godzinie 17:00
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu
ul. Jana Pawła II 48, 98-200 Sieradz


Współorganizatorzy:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu Urząd Miasta Sieradza
Celem Festiwalu jest promocja rodzinnego muzykowania, stworzenie możliwości szerszej prezentacji z udziałem społeczności lokalnej.


Oto linki do relacji z Festiwalu na zaprzyjaźnionych portalach:

sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/3593,iv-sieradzki-festiwal-muzykujacych-rodzin.html
gazetaregionu.pl/miasto-sieradz/532-jedenascie-muzykujacych-rodzin.html
sieradz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/sieradz-festiwal-muzykujacych-rodzin-zdjecia,2251494,t,id.html

REGULAMIN SIERADZKIEGO FESTIWALU MUZYKUJĄCYCH RODZIN

• udział w Festiwalu mogą wziąć zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno – instrumentalne
• czas trwania programu – do 10 minut
• zespoły wykonują dowolny repertuar z wyłączeniem utworów o charakterze biesiadno - weselnym
• dopuszcza się wykonanie programu jedynie na instrumentach akustycznych
• obowiązuje zespołowe wykonanie programu
• udział w Festiwalu jest bezpłatny
• Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania
• ze względu na ograniczone czasowo ramy Festiwalu, w przypadku większej liczby zgłoszeń, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru uczestników na podstawie przesłanej dokumentacji
• zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data dostarczenia dokumentu do siedziby) do dnia 11 kwietnia 2014 r. wyłącznie na dołączonym formularzu zgłoszeniowym
• fax +48 43 / 827 17 97
• e – mail sekretariat@psmsieradz.pl lub psms@poczta.onet.pl
• Towarzystwo Muzyczne FERMATA
ul. Jana Pawła II 48
98 – 200 Sieradz
• udział w Sieradzkim Festiwalu Muzykujących Rodzin wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora
• potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane drogą mailową do dnia 18 kwietnia 2014 r.
• uczestnicy Festiwalu otrzymają okolicznościowe dyplomy i upominki
• zgłoszenie udziału w Festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystanie zarejestrowanego materiału

Informacje o Festiwalu są dostępne również na stronie www.psmsieradz.pl/festiwale
Karta zgłoszenia poniżej lub w zakładce Informacje dla kandydatów/dokumenty do pobrania.

Prezes Towarzystwa Muzycznego
FERMATA
Sławomir CieślakX POLSKI FESTIWAL FLETOWY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS FLETOWY
Sieradz, 2 – 5 czerwca 2014 r.Organizatorzy:
- Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu
- Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu

Partnerzy:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Centrum Edukacji Artystycznej
- Urząd Miasta Sieradza
- Starostwo Powiatowe
- Sieradzkie Centrum Kultury

Cele Festiwalu:
- prezentacja dorobku artystycznego młodzieży,
- poszerzenie wiedzy o technice wykonawczej gry na flecie poprzez wykłady, konsultacje metodyczne, koncerty oraz wymianę doświadczeń nauczycieli i uczniów,
- poszerzanie i popularyzacja repertuaru fletowego,
- umożliwienie młodym solistom sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych oraz poddanie ich profesjonalnej ocenie.

Uczestnicy:
W Festiwalu mogą brać udział fleciści w trzech grupach:
grupa I – do 13 lat - ur. w 2001 r. i młodsi
grupa II – od 14 do 16 lat - ur. 1998 do 2000 r.
grupa III – od 17 do 19 lat - ur. 1995 r. do 1997r. ( nie dotyczy studentów szkół wyższych)

Program:
GRUPA I


Uczestnik wykona:
a) sonatę jednego z wymienionych kompozytorów (dopuszcza się wykonanie z nut):
J. Ch. Naudota,
B. Marcella,
G.F. Haendla,
J.M. Leclaira,
J. B. Loeilleta
G. F. Telemanna
F. Bendy
M. Blaveta
b) utwór dowolny z pamięci kontrastujący stylistycznie z wybraną sonatą (może być część
formy cyklicznej).

Czas wykonania programu nie powinien przekroczyć 15 min.


GRUPA II

Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu z listy poniżej:
G. B. Pergolesi – Koncert G-dur
A. E. Gretry – Koncert C-dur
Ch. W. Gluck – Koncert G-dur
C. Stamitz – Koncert G-dur
J. Stamitz – Koncert C-dur
F. Benda – Koncert e-moll
J.J. Quantz – Koncert tzw. „Wojskowy” G-dur
J. J. Quantz – Koncert D-dur
J. Haydn – Koncert D-dur
A. Vivaldi – Koncert c-moll
b) jeden z następujących utworów do wyboru (dopuszcza się wykonanie z nut):
G. Faure – Fantazja
G. Hüe – Fantazja
Ph. Gaubert – Nocturne et Allegretto Scherzando
P. Taffanel – Andante Pastoral et Scherzettino
G. Enescu – Cantabile et Presto
L. Ganne – Andante et Scherzo
F. Mendelssohn – Bartholdy – Rondo capriccioso op. 14
C. Reinecke – Ballada
W. Popp – Fantazja Rigoletto

Grupa III

Uczestnik wykona:
a) z pamięci dwie części (wolną i szybką) koncertu z listy jak w grupie II a lub:
W. A. Mozart – Koncert G-dur lub D-dur
F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur cz. I
b) jeden utwór z akompaniamentem z listy jak w grupie II b (dopuszcza się wykonanie z nut)
c) utwór na flet solo do wyboru z listy poniżej (dopuszcza się wykonanie z nut):
E. Bozza – Image na flet solo op. 38
P. Hindemith – Acht Stucke Pour Flute
P.O. Ferroud – Trais Pieces Pour Flute część III – Toan Yan
K. Zgraja – Jedna z trzech etiud wirtuozowskich Flamenco – Studien na Fleto Solo
O. Hans – Improwizacja na fleto solo
G. Pstrokońska-Nawratil - Eco Per Flauto
L. de Lorenzo – Suita mitologiczna na fleto solo op. 38 nr 2 – Marsyas lub nr 3 Apollo
D. Lipatti – Introduction Et Allegro Pour Flute Solo
M. Kędziora – Plaudens na fleto solo
M. Arnold – Fantazja na flet op. 89
M. Stern - Iberica

Jury
Uczestników będzie oceniać międzynarodowe Jury składające się z profesorów Akademii Muzycznych z Polski i zagranicy powołane przez Dyrektora CEA w Warszawie. Decyzje Jury są ostateczne.
W Festiwalu nie mogą brać udziału uczniowie Jurorów.

Nagrody
Jury przyzna następujące nagrody najlepszym uczestnikom festiwalu:
w grupie I i II – nagrody rzeczowe.
w grupie III – nagrody pieniężne: I miejsce - 5.000 zł.
II miejsce – 3.000 zł.
III miejsce – 2.000 zł.
Laureaci Festiwalu zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów.
Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród pozaregulaminowych.


Organizacja festiwalu:
1. Festiwal odbędzie się w dniach 2-5 czerwca 2014 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Sieradzu
2. Organizacją Festiwalu zajmuje się Biuro Organizacyjne mieszczące się w PSM I st. w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 48, tel./fax (43) 8271797
Informacje o konkursie na stronie internetowej: www.psmsieradz.pl
3. W ramach Festiwalu odbędą się konsultacje, wykłady, dyskusje, przesłuchania oraz koncerty.
4. Festiwal odbędzie się z udziałem publiczności.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utrwalania, odtwarzania i publicznego udostępniania występów artystycznych.
6. Zgłoszenia na Festiwal należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2014 r. na załączonym formularzu na adres:
a) pocztą elektroniczną : sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) faxem na nr 43 827-17-97
c) pocztą na adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
ul. Jana Pawła II 48
98-200 Sieradz
7. Wpisowe za udział w wysokości 100,- zł od każdego uczestnika Festiwalu należy wpłacić na konto:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
w PEKAO S.A. O/Sieradz
nr 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Potwierdzenie należy dołączyć do zgłoszenia.
Zgłoszenia bez wpisowego nie będą przyjmowane.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa z Festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.
8. Organizatorzy nie zapewniają akompaniatorów.
9. Organizatorzy nie zapewniają noclegów uczestnikom i nie pokrywają kosztów transportu.
10. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu oraz dokładny harmonogram podany będzie do dnia 20 maja 2014 r. na stronie internetowej (powiadomienia wyślemy pocztą elektroniczną).

Kierownictwo artystyczne: prof. Antoni Wierzbiński


Dyrektor PSM I st. w Sieradzu
Andrzej Grześkowiak

Karta zgłoszenia do pobrania na dole strony lub w zakładce Informacje dla kandydatów/Dokumenty do pobrania.

X POLISH FLUTE FESTIVAL
INTERNATIONAL FLUTE COMPETITION
Sieradz, 2-5th June 2014


Organisers:
• 1st grade State Music School in Sieradz
• Music Associaction FERMATA from Sieradz

Partners:
• The Ministery of Culture and National Heritage
• Centre of Artistic Education
• The City State of Sieradz
• Sieradz Centre of Culture
• The District Office

Aims of the festival:
• presentation of the artistic heritage of the youth
• extending the knowledge about the technic of playing the flute through to lectures, methodic consultations, concerts and exchanging the experience of teachers and students
• extending and popularization of flute repertoire
• making possible to young solists checking their abilities and submiss professional judgement

PARTICIPANTS
In the Festival can take part flute players in three groups:
• 1st group - till 13 years old (born in 2001 and younger)
• 2nd group - from 14 till 16 years old (born 1998-2000)
• 3rd group - from 17 till 19 yeras old (born 1995-1997) - does not apply to students of higher education

PROGRAMME
1st GROUP

The participant will present:
a) the sonate of one of the presented composers (can be made from notes)
J. Ch. Naudot
B. Marcell
G. F. Haendel
J. M. Leclair
J. B. Loeillet
G. F. Telemann
F. Bendy
M. Blavet
b) any piece of work from memory contrasting stylistically with the chosen sonate ( can be part of a cyclic form)
Time for presenting the programme can be no longer than 15 minutes2nd GROUP
The participant will present
a) from memory two parts (slow and fast) of a concert presented from the list below:
• B. B. Pergolesi - "G-dur Concert"
• A. E. Gretry - "C-dur Concert"
• Ch. W. Gluck - "G-dur Concert"
• C. Stamitz - "C-dur Concert"
• F. Benda - "E-moll Concert"
• J. J. Quantz - the so called "Military G-dur Concert"
• J. J. Quantz - "D-dur Concert"
• J. Haydn - "D-dur Concert"
• A. Vivaldi - "C-moll Concert"

b) one of the following works to choose (can be presented from notes):
• G. Faure - "Fantasy"
• G. Hue - "Fantasy"
• Ph. Gaubert - "Nocturne et Allegretto Scherzando"
• P. Taffanel - "Andante Pastoral et Scherzettino"
• G. Enescu - "Cantabile et Presto"
• L. Ganne - "Andante et Scherzo"
• F. Mendelssohn-Bartholdy - "Rondo capriccioso" op.14
• C. Reinecke - "The Ballad"
• W. Popp - "The Rigoletto Fantasy"

3rd GROUP
a) The participant will present from memory two parts (slow and fast) of a concert from the list the same as in the
group IIa or:
• W. A. Mozart - "G-dur Concert" or "D-dur Concert"
• F. A. Hoffmeister - "D-dur Concert", part 1

b) one of the works with accompanist from the list the same as in group IIb (can be performed with notes)
c) the work for solo flute to choose from the list below (can be performed with notes)
• E. Bozza - "Image" for solo flute op. 38
• P. Hindemith - "Acht Stucke Pour Flute"
• P. O. Ferroud - Trais pieces pour flute part III - "Toan Yan"
• K. Zgraja - one of the masterly etiudes "Flamenco - Studien na Fleto Solo"
• O. Hans - "Improvisation" for solo flute
• G. Pstrokońska-Nawratil - "Eco Per Flauto"
• L. de Lorenzo - mythologic suite for solo flute op. 38 number 2 - "Marsyas" or number 3 " Apollo"
• D. Lipatti - "Introduction Et Allegro" Pour Flute Solo
• M. Kędziora - "Plaudens" for solo flute
• M. Arnold - "Fantasy" for flute, op. 89
• M. Stern - "Iberica"

The Jury
Each of the participants will be judged by international jury consisted of professors from Music Academies in Poland and abroad established by the Director of the Centre of Artistic Edycation in Warsaw. Decisions will be definite.
n the Festival the students of the jury can not take part

Prizes
Jury will give of the prizes shown below to the best of the participants:
• in the 1st and 2nd group - personal prizes
• in the 3rd group - money prizes
1st place - 5.000 Polish Zloty
2nd place - 3.000 Polish Zloty
3rd place - 2.000 Polish Zloty
Laureates are obliged to take part in the Laureats' Concert
Distinction and prizes out of the rules are allowed

Organization of the Festival
1. The Festival will be held from 2-5th June 2014 in the 1st grade State Music School in Sieradz
2. Organization of the Festival is held by the Organization Bureau situated in the 1st grade State Music School in Sieradz, Jan Paweł II Street number 48, tel/fax: (43) 827-17-97
Information about the Festival can be found on the website: www.psmsieradz.pl
3. During the Festival different consultations, lectures, discussions, hearings and concerts will be made.
4. In the Festival the public will take part.
5. Organisers are declired the law to rezpond, play and public exension oft he artistic performances.
6. Application forms should be sent till 25th April 2014 on the formular attached on the address:
a) by mail: sekretariat@psmsieradz.pl; psms@poczta.onet.pl
b) by fax: 43 827-17-97
c) by traditional mail to the address:
Państwowa Szkoła Muzyczna 1 st.
ul. Jana Pawła II 48
98-200 Sieradz

7. Deposit in te height of 100 Polish Zloty from each of the participants should be paid on the account:
Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu
PEKAO S.A. O/Sieradz number: 14 1240 3275 1111 0000 2912 8127
Confirmation should be attached to the application form.
Application forms without the deposit will not be taken into consideration.
While resigning from the Festival the deposit will not be given back.

8. Organizers do not ensure accompanists.
9. Organizers do not ensure hotels or any other places to sleep and do not pay for transport.
10. The list of the participants qualified to take part in the Festival and the accurate schedule will be presented till
15th May 2014 on the website (notifications will be sent by e-mail).

Artistic direction: prof. Antoni Wierzbiński

Director of the 1st grade State Music School in Sieradz
Andrzej Grześkowiak

Międzynarodowy Dzień Muzyki A.D. 2013 jest już za nami. Koncert zgromadził wielu melomanów. Stwierdzenie, że Teatr pękał w szwach wcale nie jest przesadzone. Street Brass Band porwał słuchaczy. Publiczność zgotowała wykonawcom owację na stojąco.
Współorganizatorami koncertu byli:
Urząd Miasta Sieradza Sieradzkie Centrum Kultury Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Sieradzu
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA GALERII ZDJĘĆ NA ZAPRZYJAŹNIONYCH PORTALACH!

sieradz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2016924,miedzynarodowy-dzien-muzyki-w-sieradzu-w-teatrze-miejskim,id,t.html#334be1084c13ec16,1,3,5

gazetaregionu.pl/miasto-sieradz/96-miedzynarodowy-dzien-muzyki-ze-street-brass.html

sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/2923,jazz-z-okazji-swieta-muzyki.htmlW dniu 12 kwietnia 2013 r. godzina 17:00 w Sali Teatralnej Sieradzkiego Centrum Kultury przy ul. Dominikańskiej 19 odbył się Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin, w którym wzięło udział 14 rodzin z naszego regionu. Festiwal zwieńczył koncert chóru rodzinnego AKORD z Gostyni koło Mikołowa pod dyrekcją pani Agnieszki Patalong.
SFMR zorganizowało Towarzystwo Muzyczne FERMATA w Sieradzu wraz z
Urzędem Miasta Sieradz Sieradzkim Centrum Kultury Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Sieradzu
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Festiwalu na zaprzyjaźnionych portalach:


www.youtube.com/watch />
sieradz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1812607,zagraly-muzykujace-rodziny-zdjecia,id,t.html#bd08a9e8260f0cc8,1,3,5

sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/2355,rodzinne-muzykowanie-w-sieradzu.html

www.nasze.fm/news,12207

www.siedemdni.pl/index.php/sieradz/48-wiadomosci/5510-rodziny-na-scenie />

N O W O Ś Ć!!!
KLASA PERKUSJI I GITARY BASOWEJ.

Towarzystwo Muzyczne FERMATA ogłasza zapisy do klasy perkusji i gitary basowej w roku szkolnym 2012/2013.
Informacje pod nr telefonu 43/8271797
Z A P R A S Z A M Y!!!


TOWARZYSTWO MUZYCZNE FERMATA
ogłasza zapisy do klas:
fortepianu akordeonu gitary skrzypiec fletu klarnetu saksofonu keyboardu śpiewu rytmiki (dzieci 5 - 6 -letnie)
informacje pod numerem telefonu 43/8271797
oraz w sekretariacie PSM I st. w SieradzuNr konta bankowego Towarzystwa Muzycznego FERMATA
PEKAO S.A. o/Sieradz
14 1240 3275 1111 0000 2912 8127Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2013

Fot. Paweł Kurzawski

IX MSNP

IX Polski Festiwal Fletowy

Fot. Paweł Kurzawski

Sieradzki Festiwal Muzykujących Rodzin 2011

fot. Paweł Kurzawski  Karta zgłoszenia SFMR   17 kB


Projekt i realizacja VEGA.NET.PL
Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
98 - 200 Sieradz | ul. Jana Pawła II 48
tel/fax +48 43 / 827 - 17 - 97
E-mail: psms@poczta.onet.pl | sekretariat@psmsieradz.pl
Internet: www.psmsieradz.pl